Την σχολική χρονιά 2019-20, στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική Εργασία" (Project) έγινε χαρτογράφηση όλων των πεζοδρομίων, των εμποδίων σε αυτά και των κάδων απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Βραχναιίκων. Η γεωγραφική περιοχή της έρευνας περιλαμβάνει το δημοτικά διαμερίσματα των Βραχναιίκων, Μονοδενδρίου, Ροϊτίκων και Τσουκαλαιίκων Αχαΐας από τα οποία αντλεί τους περισσότερους μαθητές το σχολείο της παρούσας έρευνας Στο GIS-Based Project, συμμετείχαν οι μαθητές των τμημάτων Α1, Α3, Β1 και υπέυθυνο εκπαιδευτικό τον κ. Θωμάς Σοφίας (Πληροφορικός). 

Για την διεξαγωγή των ερευνητικών έργων στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε μία σύνθεση των δύο μοντέλων των Chen, (1998) και ESRI, (2005) διεξαγωγής GIS-BasedProject στην τάξη η οποία και παρουσιάζεται οπτικοποιημένα στο σχήμα που ακολουθεί:

 

 

Για να δείτε όλη την εργασία ακολουθήστε κάνετε κλικ στη παρακάτω εικόνα:

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)