1η  Ώρα

8:10 - 8:55

διάλειμμα

8:55 - 9:05

2η  Ώρα

9:05 - 9:50

διάλειμμα

9:50 - 10:00

3η  Ώρα

10:00 - 10:45

διάλειμμα

10:45 - 10:55

4η  Ώρα

10:55 - 11:35

διάλειμμα

11:35 - 11:45

5η  Ώρα

11:45 - 12:25

διάλειμμα

12:25 - 12:35

6η  Ώρα

12:35 - 13:15

διάλειμμα

13:15 - 13:20

7η  Ώρα

13:20 - 14:00

 

 

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)