Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/KA2

Το σχολείο μας στην συνεχή προσπάθειά του να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, είχε υποβάλει αίτημα και σχέδιο εργασίας στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, τα σχέδια εργασίας αξιολογούνται και επιλέγονται για υλοποίηση τα πιο αξιόλογα από την άποψη των παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αίτηση με τίτλο:

 

«#Create_collaboratively #Teach_Locally #Share_Globally #Act_Sustainably»

www.4sustainable.eu

και  Κωδικό: 2015-1-ES01-KA219-015922_2, στην οποία το ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήγια επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+.

Οι άλλες χώρες που συμμετέχουν είναι  η Ισπανία (Βαρκελώνη-συντονιστικό Σχολείο), Γερμανία (Brakel), Βέλγιο (Veuerne). Γλώσσα επικοινωνίας είναι τα  Αγγλικά.

Υπεύθυνος Καθηγητής Προγράμματος: κ. Θωμάς Σοφίας, Πληροφορικός.

Παιδαγωγική ομάδα: Μαρία Βάσιου (Φιλόλογος), Μαργαρίτα Μπίστα (Φιλόλογος), Ευσταθία Ψωράκη (Μαθηματικός) και Αναστάσιος Χασκόπουλος (Χημικός).

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη, 2015-2017. Σε αυτά τα δύο έτη θα πραγματοποιηθούν 15 κινητικότητες μαθητών από τις τάξεις Α΄ και Β΄ του Λυκείου και 8 εκπαιδευτικών.  Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν από συμμαθητές τους,  θα συνεργαστούν μαζί τους, θα ανταλλάξουν ιδέες, θα υλοποιήσουν κοινές δράσεις, θα υποδεχτούν στο σχολείο μας αποστολές συνεργατών μας και θα γνωρίσουν στοιχεία κουλτούρας και ζωής άλλων λαών.

Όπως δηλώνει ο τίτλος του προγράμματος, οι συγκεκριμένοι στόχοι  αυτού είναι:

Δημιουργούμε συνεργατικά: Ως εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν και να κατανοήσουν τη σημασία του να είναι κάποιος «αειφόρος» πολίτης. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, θα επικεντρωθούμε κυρίως σε τέσσερα μείζονα ζητήματα: νερό, τροφή, απορρίμματα και ενέργεια. Οι μαθητές μας θα αναλύσουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον και τις δυνατότητες να τη βελτιώσουν σταδιακά προκειμένου να επανεκτιμήσουν την επίδραση της προσωπικής τους στάσης σε ένα ευρωπαϊκό/παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με το επόμενο αντικείμενό μας: να διδάξουν και να μεταφέρουν σε τοπικό επίπεδο όλη τη γνώση τους σε μικρότερης ηλικίας παιδιά. Θα δημιουργήσουμε και θα αναλύσουμε δραστηριότητες προκειμένου να απαντήσουμε ερωτήματα όπως: πρέπει να ζούμε αειφόρως συμμετέχοντας πιο ενεργά στην κοινωνία, βελτιώνοντας τις γνώσεις μας για περιβαλλοντικά ζητήματα; Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια; Πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε νερό; Τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τον όγκο των σκουπιδιών;

Διδάσκουμε σε τοπικό επίπεδο: Αφού σκεφτούν και δημιουργήσουν σε συνεργατικό επίπεδο, οι μαθητές μας θα συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της εργασίας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της διδασκαλίας νεαρότερων παιδιών προερχόμενων από τέσσερις διαφορετικές χώρες με διαφορετικά υπόβαθρα και κοινωνικά ενδιαφέροντα. Αυτό το κομμάτι του προγράμματος επικεντρώνεται στη χρήση ξένης γλώσσας, στη δημιουργία σχέσεων, τη θέαση σχεδίων, την κατανόηση των θεμάτων και τη μεταλαμπάδευση της γνώσης τους. Ως εκπαιδευτικοί θα συζητήσουμε σχετικά με τις δράσεις τους και θα βελτιώσουμε τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Μοιραζόμαστε παγκόσμια: Στο τέλος  το παραχθέν αποτέλεσμα θα διαχυθεί παγκοσμίως. Οι μαθητές μας θα βελτιώσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες. Εργαλεία πληροφορικής και η χρήση ανοιχτών πρακτικών θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, αφήνοντας περιθώρια για περισσότερη ατομική γνώση, για καλύτερη εμπειρία εκμάθησης και βελτιωμένη χρήση των μέσων. Όλο το υλικό που θα δημιουργηθεί θα είναι προσβάσιμο στον καθένα.

Ενεργούμε αειφόρως: Πραγματικά πιστεύουμε ότι η διδασκαλία μέσα από τη σκέψη, τη δημιουργία και τη συνεργασία οπωσδήποτε μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών μας, έχοντας θετική επίδραση στη μάθηση και μπορεί να κάνει μαθητές με χαμηλές επιδόσεις να πιστέψουν ότι μπορούν να επιτύχουν μαθησιακούς στόχους. Και ως ένα δεύτερο επίτευγμα, ασχέτως του πόσο μικρή μπορεί να είναι η συνεισφορά του προγράμματός μας, πιστεύουμε ότι αξίζει με το παραπάνω να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινότητες να υιοθετήσουν ένα πιο αειφόρο τρόπο ζωής, προσπαθώντας να  περιορίσουν την ενεργειακή σπατάλη και αποφεύγοντας τα απορρίμματα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Παρακολουθήστε όλες τις δράσεις μας στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.4sustainable.eu

 

 

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)