ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η  σχολική βιβλιοθήκη του ΓΕΛ Βραχναιίκων  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και ζωής. Εξυπηρετεί τη σχολική κοινότητα σε πολλαπλό επίπεδο, είτε με την αρωγή στην πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών, είτε με το να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.Η  βιβλιοθήκη μας διαθέτει πάνω από τρεις χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Επίσης, επιστημονικά περιοδικά και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό στηρίζει την διδακτέα ύλη και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ψυχαγωγικές ανάγκες των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου. Επίσης, καλύπτει τις ανάγκες των υπόλοιπων σχολικών μονάδων της περιοχής και μπορεί να λειτουργήσει ως δανειστική για τους πολίτες που είναι εγγεγραμμένα μέλη.
Σκοπός της βιβλιοθήκης του σχολείου μας, όπως εξάλλου αυτός ορίζεται στο ΦΕΚ 1173/20-10-2003, είναι η προώθηση, -πέρα από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις-, της γνώσης, της πληροφορίας της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η βιβλιοθήκη μας λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες την πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία. Ενισχύει την αναγνωσιμότητα και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα και παρέχει ειδικές υπηρεσίες και υλικό στους εγγεγραμμένους χρήστες.
 
Η κύρια αποστολή της βιβλιοθήκης μας είναι να βοηθήσει, όχι μόνο τους μαθητές στην προσπάθειά τους να μορφωθούν, αλλά και τους εκπαιδευτικούς στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τους.Στους μαθητές  προσφέρει ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας. Στους εκπαιδευτικούς προσφέρει πηγή πληροφόρησης και κατάλληλα μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η ανάπτυξη και διατήρηση της δια βίου συνήθειας για την απόλαυση της μελέτης και της μάθησης, καθώς και η προσφορά ευκαιριών για την απόκτηση εμπειριών στη δημιουργία και τη χρήση της πληροφορίας για γνώση, κατανόηση, δημιουργική ψυχαγωγία και καλλιέργεια της φαντασίας. Γι’ αυτό το λόγο, υποστηρίζεται ενεργά η προσπάθεια όλων των μαθητών στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο  που κάθε φορά χρησιμοποιούν.
Προωθούνται ακόμα πρωτοβουλίες που στόχο έχουν τηνοργάνωση δραστηριοτήτων με τις οποίες ενθαρρύνεται η πολιτισμική και κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αληθινή αποστολή του σχολείου, που στηρίζεται στη διακήρυξη της ιδέας ότι η πνευματική ελευθερία και η -χωρίς περιορισμούς- δωρεάν πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδη στοιχεία για τη διαμόρφωση του υπεύθυνου πολίτη και τη συμμετοχή του στη δημοκρατία.

 

Παρακάτω υπάρχει φωτογραφικό υλικό.

κλικ για zoom

   
       

 

 

Σχολικές στιγμές

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)