Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η δεύτερη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στην Πάτρα – Ελλάδα με θέμα το νερό! Η οργάνωση έγινε από το Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων  και την Ελληνική  ομάδα Erasmus+. Στην συνάντηση συμμετείχαν ενεργά 42  μαθητές   και 11 εκπαιδευτικοί. Κάθε φιλοξενούμενη χώρα  συμμετείχε με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Ελλήνων μαθητών.

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 2η Συνάντηση Ελλάδα- Πάτρα

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)