Το διάστημα 24.01 – 01.02.2020 το σχολείο μας συμμετείχε στην τέταρτη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές στο Virrat της Φιλανδίας. Η οργάνωση έγινε από το Virtain Lukio και είχε θέμα «Role of Public Media». Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 13 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Γερμανία/Γαλλία  με 10 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ελλάδα με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Φιλανδών μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 4η Συνάντηση Φιλανδία 2020

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η τρίτη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στο Saarbrucken με θέμα "Netiquette and online awareness". Η οργάνωση έγινε από το Deutsch Französiche Gymnasium - Lycée Franco-Allemand, Saarbrucken, Germany και την Γαλλο/Γερμανική ομάδα Erasmus+ και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 24-30 Νοεμβρίου 2019. Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 13 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Φιλανδία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Ελλάδα με 10 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Γαλλο/Γερμανών μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 3η Συνάντηση Γαλλία/Γερμανία 2019

Απόλυτα επιτυχημένη και ανάλογη των προσδοκιών μας ήταν η πρώτη συνάντηση με μαθητές στο σχολείο Zola Las Rozas - Μαδρίτη. Το θέμα της συνάντησης ήταν "Diverse perspectives on news headlines". Στην συνάντηση συμμετείχε εκτός του Ισπανικού σχολείου, το σχολείο Virtain Lukio με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, το Γαλλογερμανικό σχολείο του Saarbruken με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς και το δικό μας με 9 μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς. 

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+: Συνάντηση Μαδρίτη 2019

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η δεύτερη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στην Πάτρα – Ελλάδα με θέμα "Pupilsreviewmediacoverageoftheprojectpartners". Η οργάνωση έγινε από το Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων και την Ελληνική ομάδα Erasmus+ και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-18 Μαΐου 2019. Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 14 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Φιλανδία με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Γερμανία με 9 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς και τέλος το λύκειο Βραχναιίκων με 25 μαθητές και 7 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Ελλήνων μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 2η Συνάντηση Ελλάδα- Πάτρα 2019

Το σχολείο μας στην συνεχή προσπάθειά του να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, είχε υποβάλει αίτημα και σχέδιο εργασίας στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, τα σχέδια εργασίας αξιολογούνται και επιλέγονται για υλοποίηση τα πιο αξιόλογα από την άποψη των παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αίτηση με τίτλο:

"Headlines: More Than Meets the Eye"

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-20

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)