Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, η ομάδα Erasmus+ συμμετείχε σε θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων, με την καθοδήγηση της θεατροπαιδαγωγού Γιούλη Δούβου, στέλεχος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Οι δράσεις εντάσονται στο εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘ πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;". 

Διαβάστε περισσότερα: Κι αν ήσουν εσύ;

Το σχολείο μας στην συνεχή προσπάθειά του να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών, είχε υποβάλει αίτημα και σχέδιο εργασίας στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, τα σχέδια εργασίας αξιολογούνται και επιλέγονται για υλοποίηση τα πιο αξιόλογα από την άποψη των παιδαγωγικών και επιστημονικών κριτηρίων.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αίτηση με τίτλο:

"The Soil under my Feet"

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-23

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η τρίτη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στο Saarbrucken με θέμα "Netiquette and online awareness". Η οργάνωση έγινε από το Deutsch Französiche Gymnasium - Lycée Franco-Allemand, Saarbrucken, Germany και την Γαλλο/Γερμανική ομάδα Erasmus+ και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 24-30 Νοεμβρίου 2019. Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 13 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Φιλανδία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Ελλάδα με 10 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Γαλλο/Γερμανών μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 3η Συνάντηση Γαλλία/Γερμανία 2019

Το διάστημα 24.01 – 01.02.2020 το σχολείο μας συμμετείχε στην τέταρτη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές στο Virrat της Φιλανδίας. Η οργάνωση έγινε από το Virtain Lukio και είχε θέμα «Role of Public Media». Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 13 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Γερμανία/Γαλλία  με 10 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ελλάδα με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Φιλανδών μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 4η Συνάντηση Φιλανδία 2020

Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η δεύτερη συνάντηση δραστηριοτήτων με μαθητές που έγινε στην Πάτρα – Ελλάδα με θέμα "Pupilsreviewmediacoverageoftheprojectpartners". Η οργάνωση έγινε από το Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων και την Ελληνική ομάδα Erasmus+ και πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-18 Μαΐου 2019. Στην συνάντηση συμμετείχαν 50 μαθητές  και 14 εκπαιδευτικοί. Στην συνάντηση συμμετείχε η Φιλανδία με 6 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς, η Γερμανία με 9 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, η Ισπανία με 10 μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς και τέλος το λύκειο Βραχναιίκων με 25 μαθητές και 7 εκπαιδευτικούς. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από οικογένειες των Ελλήνων μαθητών.

Έχοντας σαν οδηγό την εγκεκριμένη αίτηση και τους στόχους που έχουμε θέσει, οργανώθηκαν 4 κύριες δράσεις και πολλές δραστηριότητες με το θέμα της συνάντησης. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα: Erasmus+ : 2η Συνάντηση Ελλάδα- Πάτρα 2019

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)