Συμμετοχή στο GRAND PRIX Φυσικών Επιστημών 2018

Το «GRAND PRIX Φυσικών Επιστημών» (GP) είναι ένα παιχνίδι γνώσεων που δημιουργήθηκε για να αναδειχθεί η σημασία των Φυσικών Επιστημών στην ποιότητα της ζωής μας, την κοινωνική ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι μαθητές συμμετείχαν στο GP με σκοπό να δείξουν ότι μπορούν να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις στάσεις που αποκτούν στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για να απαντούν στα προβλήματα και τις προκλήσεις των παραπάνω πεδίων δράσης της ανθρωπότητας.

 Φωτογραφίες από το GP 2018:

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)