Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η πρώτη συνάντηση δραστηριοτήτων που έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/KA2 "4sustainable". Το σχολείο μας συμμετείχε με 5 μαθητές της Β' τάξης και συνοδούς εκπαιδευτικούς την φιλόλογο Μαργαρίτα Μπίστα και τον καθηγητή πληροφορικής Σοφία Θωμά. Άλλες χώρες που συμμετείχαν στην συνάντηση είναι η Ισπανία η Γερμανία και το Βέλγιο βεβαίως. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες των Βέλγων συμμαθητών τους όπου έτυχαν άριστης φιλοξενίας!

Παρακάτω ακολουθεί βίντεο στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις δράσεις μας κατά την διάρκεια της συνάντησης.

Σημείωση! Όλες οι δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος: www.4sustainable.eu