Σε συμφωνία με το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,

οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, επισκέφθηκαν το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) του νομού Αχαΐας. Στο ΕΚΦΕ

παρακολούθησαν πειράματα, αλλά και πειραματίστηκαν, στα μαθήματα της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Φυσικής, πραγματοποιήθηκε πειραματική επίδειξη στα Μηχανικά κύματα και στα Κυματικά φαινόμενα σε λεκάνη κυματισμών, ενώ οι μαθητές, προσδιόρισαν πειραματικά την ταχύτητα του ήχου στον αέρα με χρήση του σωλήνα του Kundt.

Για το μάθημα της Χημείας, οι μαθητές πειραματίστηκαν στο κεφάλαιο της Χημικής Κινητικής και μελέτησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της χημικής αντίδρασης.

Τέλος, για το μάθημά της Βιολογίας, μετά από μια σύντομη εισαγωγή στη χρήση του μικροσκοπίου, πραγματοποιήθηκε μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών – ζωικών κυττάρων και φυτικών - ζωικών ιστών. Επίσης, μελετήθηκε η μετουσίωση των πρωτεϊνών και παρατηρήθηκε η δράση των ενζύμων.

Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από αυτή τη διδακτική προσέγγιση και αποφασίσαμε να επαναληφθεί τους επόμενους μήνες.

 

 

 

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)