Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα σπουδών με δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών/τριών μας σε διάφορα θέματα.

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας – Κυκλοφοριακής Αγωγής «ΚΑΝ’ ΤΟ ΣΩΣΤΑ» από το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς", σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. Φ2.1/ΜΓ/64571/111472/Δ7/14-09-2022 Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με βάση το με αρ. 46/31-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό, το οποίο περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις και συζήτηση, και ένα βιωματικό, κατά το οποίο οι μαθητές έχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την απόσπαση προσοχής, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, την χρήση ζώνης ασφαλείας κ.ά. Το θεωρητικό μέρος πραγματοποιήθηκε στη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Βραχναιίκων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς" και συγκεκριμένα τους κ. Δημήτρη Χατζηδοπαυλάκη, Ευστάθιο Σταθαρά και Αφροδίτη Γκαμπούρη. Η βιωματική εκπαίδευση στηρίζεται στη χρήση ειδικού εξοπλισμού – προσομοιωτών που διαθέτει το Ινστιτούτο, όπως οι προσομοιωτές ανατροπής, πρόσκρουσης, μέθης κ.ά.

 

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε εντός της σχολικής μονάδας και οι ενημερώσεις έγιναν κυκλικά σε συνδυασμό με τη βιωματική εκπαίδευση στους  προσομοιωτές, με την παρουσία εκπαιδευτικών του σχολείου.

Το σχολείο μας φιλοξένησε και 92 μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Παραλίας και το 98 από το Λύκειο Πατρών προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτοί στο εν λόγω πρόγραμμα.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση στην εφαρμογή και στη συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ώστε να επιτευχθούν μείωση των θυμάτων οδικής κυκλοφορίας και αποφυγή απώλειας περισσότερων ανθρώπινων ζωών, καθώς στη χώρα μας τα τροχαία αποτελούν την 1η αιτία θανάτου για τους νέους 15-29 ετών και την 3η αιτία θανάτου για την παραγωγική ηλικία των 30-44 ετών.

 

 

 

Copyright © 2013. Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων.

Σχεδιασμός/συντήρηση: Σοφίας Θωμάς(ΠΕ19)